Print PDF

Back to previous page

Indlela yokuvula i-akhawunti ye-Fundisa Fund

Ungayivula i-akhawunti ye-Fundisa Fund

kwelinye lalawa mabhangi alandelayo:

 

absa
I-Absa – vakashela igatsha lebhangi elibambe iqhaza noma ushayele ku 0860 111 456.
nedbank
I-Nedbank nabakwa-Nedgroup Investments – vakashela igatsha lebhangi elibambe iqhaza noma ushayele ku 0860 123 263.
standardbank_logo
I-Standard Bank nakwa-STANLIB- vakashela igatsha elibambe iqhaza, ushayele ku-0860 386 3472 noma uthumele nge-SMS igama elithi ‘fundisa’ kule nombolo 32009 ukuze umeluleki akuthinte ngocingo.

  Uzocelwa ukuthi ugcwalise ifomu yesicelo se-Fundisa Fund

  Cofoza lapha ukuze uvule amafomu okufaka isicelo se-Fundisa Fund

   Absa
   Nedgroup Investments
   Standard Bank
   Cofoza lapha ukuze uvule incwajana yolwazi nge-Fundisa Fund