Print PDF

Back to previous page

Ka moo o ka bulang akhaonte ya Fundisa Fund

O ka bula akhaonte ya Fundisa Fund ho e nngwe ya tsena tse latelang:

absa
Absa – e ya lekaleng la banka le nang le seabo kapa o letsetse 0860 111 456.
nedbank
Nedbank le Nedgroup Investments – e ya lekaleng la banka le nang le seabo kapa o letsetse 0860 123 263.
standardbank_logo
Standard Bank le STANLIB – e ya lekaleng le nang le seabo, letsetsa 0860 386 3472 kapa romela SMS e reng ‘fundisa’ ho 32009 hore khonsaltente e ho letsetse.

  Ba tla o kopa hore o tlatse foromo ya kopo ya Fundisa Fund.

  Tobetsa mona ho bula diforomo tsa kopo tsa Fundisa Fund

  Absa
  Nedgroup Investments
  Standard Bank
  Tobetsa mona ho bula bukana ya Fundisa Fund