Friday, 18 August 2017
Print PDF
super kamagra in deutschland kaufen Back to previous page

Iindleko

  • Kukho intlawulo yonyaka eyi-1.25% (ngaphandle kwe-VAT) ethatyathwa kwingeniso efumaneke kwiFundisa Fund.
  • Ukuba ugqiba ekubeni wenze utyalomali ngoncedo lomcebisi wezezemali, unokukuhlawulisa itshaji engekho ngaphezulu kwe-3% yotyalomali lwakho. Ngokomzekelo, oku kuthetha ukuba, kutyalomali lwenyanga nenyanga lwe-R40, kunokutsalwa i-R1,20 kutyalomali lwakho ize ihlawulwe umcebisi wakho.
  • Ibhanki ovule kuyo i-akhawunti yakho yoMzantsi inokutsala intlawulo ye-debit order ngaxeshanye uhlawula imali kwi-akhawunti yakho yeFundisa Fund. Buza kwibhanki yakho ukuba oku kuyakuba yimalini.