Friday, 18 August 2017
Print PDF
viagra ohne rezept versand aus deutschland

Back to previous page

Ditjeo

 

  • Ho na le tefiso ya selemo le selemo ya 1.25% (e sa kenyelletseng VAT) e nkuwang tjheleteng e fumanweng ho Fundisa Fund.
  • Ha o etsa qeto ya ho beeletsa ka thuso ya moeletsi wa tsa ditjhelete, yena a ka o lefisa tjhelete e itseng e sa feteng 3% ya peeletso ya hao. Mohlala, hona ho bolela hore bakeng sa peeletso ya kgwedi le kgwedi ya R40, palo e etsang R1,20 e ka hulwa peeletsong ya hao mme e leshwe moeletsi wa hao.
  • Banka eo o butseng Mzansi account ya hao ho yona hape e tla o lefisa tefelo ya debit order nako le nako ha o lefa tjhelete akhaonteng ya hao ya Fundisa Fund. Batlisisa ho tswa bankeng ya hao hore yona e tla ba bokae.