Friday, 18 August 2017
Print PDF
rezeptfrei viagra in holland kaufen Back to previous page

Izindleko

  • Kune-fee engu-1,25% (ingabaliwe i-VAT) ethathwa kwingeniso esuke itholwe yi-Fundisa Fund.
  • Uma uthathe isinqumo sokutshala imali ube kade ulekelelwa ngumeluleki wezezimali, kungenzeka akukhokhise i-fee engeqile ku-3% waleyo mali oyitshalile. Lokhu kusho ukuthi, njengesibonelo, uma ungatshala imali engu-R40 ngenyanga nenyanga, inani lika-R1,20 kungenzeka lidonswe kuleyo mali oyitshalile bese likhokhelwa lowo ongumeluleki wakho.
Lelo bhangi ovule kulo i-akhawunti yakho yeMzansi kungenzeka likukhokhise i-fee ye-debit order njalo lapho usuke ufaka imali kwi-Fundisa Fund account yakho. Buza kwibhangi lakho ukuthi izoba ngakanani leyo mali.