Friday, 18 August 2017
Print PDF
Back to previous page

Wat gebeur wanneer die leerder wil begin studeer?

  • Jy moet aan die effektetrustmaatskappy of bank waar jy jou Fundisa-fondsrekening geopen het, sê wanneer die leerder gereed is om te studeer.
  • Hulle sal reël vir 'n toekenningsertifikaat wat toon hoeveel vir die leerder se onderrig beskikbaar is. Hierdie geld bestaan uit wat jy gespaar het, die bonusgeld en rente wat op jou belegging verdien is.
  • Die leerder moet die toekenningsertifikaat neem na die kollege of universiteit waar hy/sy geregistreer is.
  • Die kollege of universiteit sal die NFBSS van die leerder se besonderhede verwittig en die NFBSS sal die geld namens die student van die Fundisa-fonds eis en sal 'n direkte betaling doen aan die openbare kollege of universiteit waar die leerder ingeskryf is.
viagra online bestellen billig