Friday, 18 August 2017
Print PDF
Back to previous page

Izokhula kanjani i-akhawunti yakho ye-Fundisa Fund?

  • Imali yakho izothenga ama-income unit trust angenisa imali ngezikhathi nezikhathi.
  • Kulawa ma-unit trust imali itshalwa kumasheya ezindawo zikahulumeni futhi ifakwa nasemabhangi. Uzothola inzalo (imali engenayo) kanye nokwanda kwemali yakho ekuhambeni kwesikhathi uma uyitshale ngale ndlela.
  • Leyo bhonasi ozoyithola nayo izofakwa phezu kwale mali osuyongile.
  • Uzothunyelelwa isitatimende kanye ngonyaka esizokhombisa ama-akhawunti amabili. I-akhawunti yokuqala izokhombisa zonke izimali ezongiwe yilowo otshale izimali kanti i-akhawunti yesibili izokhombisa inani laleyo bhonasi elifakiwe ngaphezulu noma elincishisiwe kunyaka nonyaka.
  • Ibhonasi ibalwa ngo-Okthoba kunyaka nonyaka bese ifakwa kwi-akhawunti yebhonasi yakho ngoJanuwari wonyaka olandelayo.
  • Ungazibonela ukuthi isikhule kangakanani imali oyonga kwi-Fundisa Fund ngokuthi uzifundele amanani ama-unit trust emaphephandabeni. Imali ye-unit ngayinye ye-Fundisa Fund kufuneka iphindaphindwe ngenani lama-unit onawo – uzobona kwisitatimende sakho ukuthi mangaki ama-unit onawo.

Ama-unit trust angenisa imali okutshalwa kuwo izimali ze-Fundisa Fund aphethwe yilezi zinkampani:

[picture: pencil graph] [graphic: coronation logo]

[graphic: investec logo]

[graphic: old mutual logo]

[graphic: stanlib logo]

cialis generika tadalafil 20mg