Friday, 18 August 2017
Print PDF
Back to previous page

Na o hloka bokae hore o boloke?

[picture: piggy bank]
  • O ka boloka bonyane ba R40 ka kgwedi.
  • O ka boloka hape le bonyane ba palo e le nngwe ya R40 kapa ka hodimo ho moo, nakong efe kapa efe.
  • Tsela e ntle ya ho boloka ke ya ho ba le di-debit order tsa kgwedi le kgwedi.
  • Hopola hore le ha o ka boloka ka ho ya ka moo o batlang ka teng akhaonteng ya hao, ke R2 400 ya ho qala feela e tla tshwaneleha ho fumana bonase.
viagra wien rezeptfrei