Friday, 18 August 2017
Print PDF
cialis ohne rezept sicher kaufen

Hoe werk Fundisa?

 • Jy sal elke jaar 'n bonus ontvang as beloning omdat jy vir 'n kind se onderrig spaar. Die bonusbedrag kan soveel as 25% ('n kwart) wees van die geld wat jy elke jaar spaar, tot 'n maksimum van R600 per kind.
 • Dit beteken dat, as jy 'n jaar lank R100 per maand (R1 200 per jaar) spaar, jy nog R300 per jaar sal kry om vir jou kind se onderrig te betaal.
 • Daar is geen perk op die getal mense (beleggers) wat namens een leerder kan spaar nie. Die meeste wat egter per jaar as 'n bonus vir elke leerder toegeken kan word, is R600, ongeag die getal beleggers.
 • Om die maksimum bonus van R600 te ontvang sal die belegger altesaam R2 400 per jaar moet spaar.
 • Die staat en effektetrustmaatskappye het ingestem om 'n driejaarloodsprojek te ondersteun om te bepaal of jy vir jou kinders se onderrig wil spaar. Die bonus word dus aan beleggers toegeken op die grondslag dat dié wat eerste is, die eerste is om die beloning te ontvang. Mense wat dus eerste deur 'n Fundisa-fondsrekening geld spaar, sal eerste die kans kry om die beloning te ontvang, aangesien die bonuspoel vir die loodsprojek beperk is.
 • Die bonusgeld behoort nie aan jou nie – dit kan net gebruik word deur die leerder vir wie se onderrig jy spaar.
 • As jy geld uit jou Fundisa-fondsrekening moet neem, kan jy, maar dan sal jy die 25%-bonus verloor wat jy sou ontvang het. As jy jou geld moet neem, sal dit twee werksdae duur voordat jy jou geld ontvang van die effektetrustmaatskappy of bank waar jy jou Fundisa-fondsrekening geopen het.
 • As die leerder kies om nie verder te studeer nie, sal jy die bonusgeld verloor, tensy jy 'n ander leerder in sy/haar plek kies.
 • As die bonus nie gebruik word om vir 'n leerder se studies te betaal nie, sal jy dit verloor.
-->

Back to previous page

[graphic: question mark symbol]

Hoe werk Fundisa?

 • Die Staat en ASISA-lidmaatskappye het in 2007 ingewillig om ’n loodsprojek van 3 jaar te ondersteun om te sien of ouers en voogde vir hulle kinders se hoër opvoeding wil spaar. Na die sukses van die loodsprojek was die vennote van die inisiatief, naamlik die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente (NSFAS) en die Vereniging vir Spaar en Belegging in Suid-Afrika (ASISA) dit eens dat die spaarplan na die volgende vlak geneem kan word, en die tweede fase is op 1 Maart 2013 van stapel gestuur.
 • Vanaf 1 Maart 2013 is ’n inkomstevlaktoets van ’n jaarlikse huishoudelike inkomste van R180 000 of minder van toepassing op die gesinne van alle leerders wat ’n Fundisa Fonds-rekening wil open.
 • Indien die belegger nie verwant is aan die leerder nie, sal die inkomstevlaktoets nie op die belegger van toepassing wees nie, maar wel op die gesin van die leerder. Dus kan enigeen steeds namens ’n leerder belê, mits die leerder se gesin ’n huishoudelike inkomste van minder as R180 000 per jaar verdien.
 • Hoë-inkomsteverdieners word aangemoedig om namens kinders uit behoeftige gesinne te belê, en daarom is die inkomstevlaktoets nie op beleggers van toepassing nie. Die fonds is ook bedoel om werkgewers tegemoet te kom wat Fundisa as ’n voordeel wil aanbied vir werknemers wat binne die inkomsteperk val.
 • Jou beleggingsrekening sal elke jaar 'n bonus ontvang as beloning omdat jy vir 'n kind se opvoeding spaar. Die bonusbedrag kan soveel as 25% ('n kwart) wees van die geld wat jy elke jaar spaar, tot 'n maksimum van R600 per kind.
 • Dit beteken dat as jy 'n jaar lank R100 per maand (R1 200 per jaar) spaar, jy nog R300 per jaar sal kry om vir die leerder se onderrig te betaal.
 • Die bonus word nie gewaarborg nie en word toegeken op die grondslag van wie eerste belê, kom eerste aan die beurt om beloon te word. So lank daar geld in die bonuspoel is, sal die bonus jaarliks inbetaal word in die spaarrekening van bevoordeeldes wat die inkomstevlaktoets slaag. Die bonus word befonds uit bydraes van die staat en die private sektor, en sowel die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as ASISA bly verbind tot Fundisa.
 • Die inkomstevlaktoets is nie van toepassing op die gesinne van leerders wat voor 1 Maart 2013 ’n Fundisa-rekening geopen het nie. Dié beleggers sal steeds ’n jaarlikse bonus ontvang.  Alle bonusbetalings sal nagekom word so lank die leerder ingeskryf word by ’n openbare tersiêre instelling wanneer die tyd aanbreek om vir hoër onderwys in te skryf. Bonusse aan leerders wie se gesinne buite die inkomstevlaktoets val, sal betaal word uit die bydraes van ASISA-lede.
 • Daar is geen perk op die getal mense (beleggers) wat namens een leerder kan spaar nie. Die meeste wat egter per jaar as 'n bonus vir elke leerder toegeken kan word, is R600, ongeag die getal beleggers.
 • Om die maksimum bonus van R600 te ontvang, sal die belegger altesaam R2 400 per jaar moet spaar.
 • Die bonusgeld behoort nie aan die belegger nie – dit kan net gebruik word deur die leerder vir wie se opvoeding die belegger spaar.
 • As jy geld uit jou Fundisa-fondsrekening moet onttrek, kan jy dit doen, maar dan sal jy die 25%-bonus verloor wat jy sou ontvang het. As jy jou geld moet onttrek, sal dit twee werksdae duur voordat jy jou geld ontvang van die effektetrustmaatskappy of bank waar jy jou Fundisa Fonds-rekening geopen het.
 • As die leerder kies om nie verder te studeer nie, sal jy die bonusgeld verloor, tensy jy 'n ander leerder in sy/haar plek kies.
 • As die bonus nie gebruik word om vir 'n leerder se studies te betaal nie, sal jy dit verloor.